Brooke-Pakistan

Coal minesEr zijn ongeveer vijf miljoen paarden, ezels en muildieren in Pakistan en zo'n 12 miljoen mensen zijn afhankelijk van deze dieren voor hun levensonderhoud. Werkdieren worden gebruikt voor allerlei doelen; zoals vervoer van mensen en materialen alsook als werkkrachten in de baksteenfabrieken en in de landbouw.
Bij alle activiteiten is de aandacht verschoven van het behandelen van dieren naar overdracht van kennis op lokale dienst- en hulpverleners.
In een beleid aangestuurd door Brooke-Engeland dat gericht is op duurzaamheid wordt de traditionele gratis dienstverlening door Brooke in Pakistan vervangen door betaalde dienstverlening. Deze betaalde dienstverlening wordt verleend door overheidsinstanties en lokale dienstverleners, die getraind worden door Brooke-Pakistan.
Brooke-Pakistan heeft 145 werknemers, voornamelijk voorlichtingsmedewerkers, die werkzaam zijn in 29 districten.

Brooke-Pakistan heeft vier belangrijke strategische doelen:

 1.    In 2021 zullen diereigenaren/gebruikers in 500 baksteenfabrieken zich houden aan de basisprincipes van dierenwelzijn.

schaduwplekBrooke-Pakistan is toonaangevend op het gebied van bewustmaking van dierenwelzijn in de baksteenfabrieken bij overheidsinstanties die zich bezighouden met baksteenfabrieken op het gebied van arbeid en mensenrechten. Het werk van Brooke-Pakistan in de baksteenfabrieken draagt ertoe bij dat er bij deze instanties meer aandacht is voor de situatie in de baksteenfabrieken voor mens en dier en dat baksteenfabrieken een belangrijk agendapunt zijn geworden.

 2.    In 2021, zullen paarden- en ezeleigenaren/gebruikers in 200 kolenmijnen zich houden aan de basisprincipes van dierenwelzijn.

Brooke-Pakistan is actief in 150 kolenmijnen. Lokale dienstverleners, waaronder overheidsdierenartsen en overige dienstverleners zoals hoefsmeden en tuigmakers volgen Brooke-cursussen en krijgen vervolglessen over dierenwelzijn. Dankzij deze kennisoverdracht hoeft Brooke-Pakistan zelf minder behandelingen uit te voeren. 

voorlichting in kolenmijnenOok de diereigenaren worden betrokken bij de activiteiten van Brooke in de kolenmijnen. Voor hen worden voorlichtingssessies georganiseerd. Brooke-Pakistan heeft vastgesteld dat deze voorlichtingssessies geleidelijk aan leiden tot betere dierzorg in de kolenmijnen. 

Het blijkt moeilijk om de eigenaren van de kolenmijnen zo ver te krijgen om waterbakken te plaatsen, en goede stallen voor wanneer het koud is. Om ervoor te zorgen dat het welzijn van de werkdieren in de kolenmijnen wordt opgenomen in de statuten van de Vereniging van Eigenaren van Kolenmijnen, organiseert Brooke-Pakistan bijeenkomsten met deze vereniging.

3.    In 2021 zullen de eigenaren/gebruikers van paarden en -ezels in 300 leefgemeenschappen zich houden aan de basisprincipes van dierenwelzijn.

training hoefsmedenBrooke-Pakistan spant zich in deze gemeenschappen in voor de bijscholing van lokale dienstverleners, zoals overheidsdierenartsen, en om een goed doorverwijssysteem te ontwikkelen voor eigenaren met zieke en/of gewonde dieren. Dit kan alleen worden bereikt wanneer er tussen de verschillende belanghebbenden een vertrouwensband ontstaat. Om dit tot stand te brengen zorgt Brooke-Pakistan voor bijscholing van lokale dienstverleners zodat ze een goede kwaliteit werk leveren, waardoor ze tevens hun klandizie zien toenemen. Gelijktijdig worden die diereigenaren/gebruikers middels groepsbijeenkomsten, waaronder bijeenkomsten uitsluitend voor vrouwen, voorgelicht over goede dierzorg.    

4.    In 2021, zullen nationale en provinciale overheden en overige instellingen paarden- en ezelwelzijn opnemen in hun beleid en zij zullen ondersteuning bieden bij de implementatie 

Pakistan drinkbakBrooke-Pakistan wordt in Pakistan erkend als een toonaangevende organisatie binnen de ontwikkelingssector, die zich richt op de armste gemeenschappen in Pakistan. Brooke-Pakistan heeft, in samenwerking met andere organisaties, een bijdrage geleverd aan een aantal wijzigingen in de Dierenwelzijnswet, waaronder boetes en straf voor dierenmishandeling. Brooke-Pakistans beleid richt zich op het vormen van goede relaties met de overheidsinstanties zowel op nationaal als op provinciaal niveau. Dit heeft geresulteerd tot positieve resultaten op het gebied van dierenwelzijnswetgeving. Zo heeft Brooke-Pakistan een rol gespeeld in de herziening van het dierzorgsysteem in de provincie Khyber Pakhtunkhwa, door te zorgen voor integratie van de paarden en ezels in het dierzorgsysteem. Dankzij lobby-activiteiten van Brooke-Pakistan heeft de Federale Secretaris van het Ministerie van Nationale Voedselveiligheid en Onderzoek in 2017 besloten om alle provinciale Hoofden door Brooke-Pakistan te laten bijscholen op het gebied van de regelgeving van de OIE-World Organisation for Animal Health.