Vraag en antwoord over de bijvoercampagne


1. Vraag: 
Hoe veel dieren worden ongeveer geholpen? 
Antwoord: Het gaat om ongeveer 1700 toeristenpaarden en ezels.
2. Vraag: Waar worden toeristenpaarden bijgevoerd?
Antwoord: In het piramidengebied van Gizeh (Cairo), in Edfu, in Luxor en in Aswan.
3. Vraag: Een dier kan niet zeggen dat het honger heeft. Hoe bepalen jullie dat een dier moet worden bijgevoerd? 
Antwoord: We voeren metingen uit volgens een professionele methode (SEBWAT). Daarnaast spreken we met vooraanstaande mensen uit de gemeenschap van paardeneigenaren, die meestal feilloos weten welke collega niet in staat is om zijn paard of ezel goed te voeren. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat de dieren die onze hulp het hardst nodig hebben het eerste worden geholpen. En natuurlijk geven we ook de beter gevoede dieren hier en daar wat extra voer.
4. Vraag: Wat voor voer krijgen de dieren?
Antwoord: 0,5 kg gerst per dag, en er wordt ook groenvoer uitgedeeld.
5. Vraag: Waarom voeren jullie de dieren bij? 
Antwoord: We kunnen niet toekijken en niets doen terwijl paarden en ezels een hongerdood sterven, eenzaam langs de kant van de weg, bedekt met vliegen. Ook onze donateurs zouden niet willen dat we niets doen.
6. Vraag: Houden jullie de situatie van toeristenpaarden niet in stand op deze manier?
Antwoord: Natuurlijk willen ook wij graag een wereld waarin de toeristenindustrie het zonder de koetsritten en ezeltochtjes doet! Daar lobbyen we ook voor, bijvoorbeeld bij reisbureaus die actief zijn in onze werkgebieden. En daar waar paarden worden ingezet binnen ons werkgebied verspreiden we folders aan toeristen met adviezen over dierenwelzijn (zie ook onze Werkdier Welzijnscode voor Wereldreizigers). Echter, de ervaring heeft geleerd dat zodra een crisis voorbij is, in toeristische gebieden paarden en ezels weer massaal worden ingekocht en ingezet om toeristen te vervoeren langs trekpleisters.
7. Vraag: Hoe lang gaat de bijvoercampagne duren?
Antwoord: Daar hebben we nu nog geen zicht op. De eerste noodhulpperiode zal zes maanden duren; tussentijdse evaluatie zal uitwijzen of het bijvoeren na die tijd zal worden voortgezet.

Lees hier meer over Brooke-Egypte's hulpcampagne voor toeristenpaarden.

voerverstrekking piramidengebied