Richard Searight

Richard

Richard Searight is de kleinzoon van Dorothy Brooke, de oprichtster van Brooke Hospital for Animals (1934). Hij is initiatiefnemer van, en nog steeds actief betrokken bij, Brooke Hospital for Animals Nederland (1994). 
Richard over Brooke-Egypte: “Veel is veranderd, maar veel ook niet”.

“In september 2014 ben ik met mijn nicht Ann naar Cairo gereisd om Brooke-Egypte te eren bij het 80-jarige bestaan. Ons bezoek heeft net zo’n diepe indruk op me gemaakt als mijn eerste bezoek aan de Cairo-kliniek, meer dan 50 jaar geleden. 

Er is sinds 1934, het jaar van de oprichting van Brooke-Cairo, veel veranderd. Men zegt dat het niveau van diergeneeskundige kennis elke 10 jaar verdubbelt, en het is ongelooflijk wat onze dierenartsen vandaag de dag voor elkaar krijgen in de zeven kliniekcentra en met hun mobiele teams. Maar de zorg, de betrokkenheid en de gedrevenheid zijn bij Brooke-Egypte hetzelfde gebleven, 80 jaar lang.

Mijn grootmoeder Dorothy Brooke (1884-1955), de stichter van de Brooke-organisatie, was vastberaden en volhardend in alles wat haar paardenhospitaal aanging. Als ze van iemand iets nodig had, dan was er voor die persoon geen ontkomen aan. Zij belde haar “slachtoffer” elke dag om 9 uur en vroeg naar de familie en babbelde over het nieuws, het weer of over de tuin. Pas aan het einde van het gesprek bracht ze luchtigjes ter sprake wat ze nodig had voor haar dierenhospitaal. Na een week zwichtte zelfs de meest onwelwillende persoon. Zij verhief haar stem nooit en was altijd buitengewoon voorkomend en hoffelijk. Op deze manier heeft Dorothy voor elkaar gekregen dat een paardenhospitaal werd gebouwd waar duizenden legerpaarden liefdevol werden. Zij was een zeer getalenteerde fondsenwerver. Dankzij haar inspanningen kon het hospitaal, nadat de opvang van de legerpaarden was voltooid, de deuren openstellen voor alle hulpbehoevende paarden en ezels in en rond Cairo. Maar de belangrijkste karaktertrek van mijn oma was haar overweldigende liefde voor dieren, haar inzicht in de zorg die dieren toekomt en in de rechten die dieren hebben. Dat zijn tot op de dag van vandaag de belangrijkste drijfveren van Brooke-Egypte.

Wat eveneens is blijven bestaan in de 80 jaar dat Brooke bestaat zijn de ongelooflijke trouw en gulheid van de fantastische Brooke-donateurs. De donatie aan Brooke komt rechtstreeks uit het hart; de donateur geeft om dieren, die doorgaans zo weinig vrienden hebben, zeker in landen als Egypte. Ik zie de Brooke-donateurs als de eerste schakel in een gouden keten van hulp, die eindigt bij de dierenartsen in hun mobiele klinieken, in de hitte van de baksteenfabrieken, op de markten, en in de stilte van de kliniek in Cairo, die 80 jaar geleden door mijn grootmoeder werd gesticht. Sommige dingen veranderen gelukkig niet.”


Richard Searight
oktober 2014