Stichting Brooke Hospital for Animals in uw testament

Brooke Hospital for Animals is een organisatie met een toekomst. Jaarlijks behandelen onze eigen dierenartsen en hulpverleners honderdduizenden werkdieren gratis. Dat doen zij in onze eigen dierenklinieken en met onze eigen mobiele teams. Met onze voorlichtingsprogramma's betrekken wij lokale, arme gemeenschappen actief bij de verbetering van het welzijn van hun werkpaarden en -ezels. Toekomstige generaties diereigenaren zullen dankzij Brooke beter zorgen voor hun werkdieren. Maar er zijn talloze gebieden die we nog niet bereiken, en miljoenen lijdende werkpaarden en -ezels hebben de hulp van Brooke vreselijk hard nodig. Door Stichting Brooke Hospital for Animals te benoemen in uw testament, draagt u bij aan een betere toekomst voor deze werkdieren en hun straatarme eigenaren. 

Testament opstellen

Bij de notaris kunt u uw specifieke wensen ten aanzien van uw nalatenschap laten vastleggen. U kunt een goed doel benoemen tot uw erfgenaam. Een erfstelling is een vastgesteld deel van het vermogen dat door middel van een testament aan de erfgenaam wordt toebedeeld. Als u Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland in uw testament tot (mede) erfgenaam benoemt, betekent dit dat Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland in aanmerking komt voor (een deel van) uw erfenis. Uw vermogen wordt volgens de bepalingen in uw testament verdeeld onder de erfgenamen.

dorothy deskU kunt er ook voor kiezen om een legaat te geven aan één of meerdere goede doelen. Een legaat is een bepaling in het testament waarin wordt aangegeven dat een door u vastgesteld geldbedrag wordt nagelaten aan een door u gekozen persoon of organisatie.

Over legaten en erfstellingen is geen successierecht verschuldigd, omdat Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland bij de Belastingdienst is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uiteraard kan een testament altijd aangepast of herroepen worden.

Belt u ons alstublieft als u vragen heeft? (tel: 020-6709229).Brooke Hospital for Animals werd in 1934 gesticht door een praktische vrouw met een grote betrokkenheid. Het stichten van het paardenhospitaal was geen bevlieging; ze kon niet anders, ze voelde het als haar plicht. Haar gedachtengoed is vandaag nog altijd springlevend.