Periodieke schenking via een onderhandse overeenkomst

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar als zij een bepaald bedrag overschrijden (het totaal van al uw giften moet minimaal 1% en mag maximaal 10% van uw bruto inkomen bedragen). Een uitzondering hierop is een vastgelegde periodieke schenking. Een vastgelegde periodieke schenking is voor iedereen, voor het gehele bedrag, voor 100% fiscaal aftrekbaar. Bij een periodieke schenking doneert u jaarlijks een vast bedrag, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Sinds 1 januari 2014 kunt u een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (zonder tussenkomst van een notaris).
Meer informatie over giften aan een ANBI en de belastingdienst

Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting Brooke Hospital for Animals?

  • Download hier het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het (in tweevoud!) naar: Brooke Hospital for Animals, Antwoordnummer 47548, 1070 WD, Amsterdam (postzegel is niet nodig)
  • Vervolgens zullen wij de overeenkomst invullen en ondertekenen en ontvangt u 1 exemplaar van ons retour. 

Wilt u uw periodieke gift via automatische incasso regelen?

  • Download hier het formulier betalingsvolmacht van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het op met het Periodieke schenkingsformulier.
  • Van dit formulier hoeft u maar 1 exemplaar naar ons op te sturen (u kunt het andere exemplaar bewaren voor uw eigen administratie).

Heeft u vragen over uw aangifte inkomstenbelasting 2015, leest u hier alstublieft meer.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u vragen heeft. (Tel: 020-6709229 of E-mail: info@brooke.nl)

 balkjedorothyamramira