Periodieke schenking via een onderhandse overeenkomst

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar als zij een bepaald bedrag overschrijden (dit bedrag is afhankelijk van uw bruto inkomen).
Een uitzondering hierop is een vastgelegde periodieke schenking. Een vastgelegde periodieke schenking is voor iedereen, voor het gehele bedrag, aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bij een periodieke schenking doneert u jaarlijks een vast bedrag, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. U kunt een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (sinds 1 januari 2014 is tussenkomst van een notaris niet meer nodig). Maakt u voor het vastleggen van een periodieke schenking aan onze stichting alstublieft gebruik van de formulieren die u via de linkjes onderaan op deze pagina kunt vinden.

Belangrijk voor uw administratie
Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw donatie pas als “periodieke schenking” wordt erkend door de Belastingdienst vanaf de ondertekeningsdatum van een periodieke schenkingsovereenkomst. Donaties die u in dat betreffende jaar voorafgaande aan de overeenkomst aan ons heeft gedaan vallen buiten de overeenkomst en kunnen dan ook bij de Belastingdienst niet als “periodieke gift” worden opgegeven. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de schenkingsovereenkomst te starten in het eerstvolgende jaar.

Wijziging aftrektarief per 2020
Hoewel de periodieke gift volledig aftrekbaar blijft van uw belastbaar inkomen, daalt het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is met telkens 3% per jaar in de periode 2020 tot en met 2023. Ondanks de daling van het aftrektarief, blijft het voor donateurs fiscaal gezien aantrekkelijk om te doneren via een periodieke gift.

Meer informatie over giften aan een ANBI en de belastingdienst

Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting Brooke Hospital for Animals?

  • Download hier het formulier periodieke gift in geld van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het (in tweevoud!) naar: Brooke Hospital for Animals, Antwoordnummer 47548, 1070 WD, Amsterdam (postzegel is niet nodig)
  • Vervolgens zullen wij de overeenkomst invullen en ondertekenen en ontvangt u 1 exemplaar van ons retour. 

Wilt u uw periodieke gift via automatische incasso regelen?

  • Download hier het formulier betalingsvolmacht van de Belastingdienst, print het uit, vul het in en stuur het op met het Periodieke schenkingsformulier.
  • Van dit formulier hoeft u maar 1 exemplaar naar ons op te sturen (u kunt het andere exemplaar bewaren voor uw eigen administratie).

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft. (Tel: 020-6709229 of E-mail: info@brooke.nl)

 

 balkjedorothyamramira