Gaat u een actie organiseren voor Brooke? Fantastisch! Lees hieronder meer.

De naam Brooke Hospital for Animals (The Brooke, Brooke Hospital, Brooke Hospital for Animals Nederland) is beschermd. Op ons logo rust copyright. Publicatie of gebruik van het Brooke-logo door derden is in Nederland en België uitsluitend toegestaan nadat hiervoor toestemming is verleend door medewerkers van het kantoor van Brooke-Nederland, of wanneer u hiertoe bent uitgenodigd door medewerkers van Brooke-Nederland, bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, en overige social media kanalen.

Wilt u bedrijven/organisaties/instellingen benaderen om sponsor te zijn van uw Brooke-actie? Wij stellen het op prijs als u vooraf met het kantoor van Brooke-Nederland afstemt welke bedrijven/organisaties/instellingen u wilt benaderen. Daarmee worden misverstanden – of erger – voorkomen.

Het is derden niet toegestaan om te handelen uit naam van Brooke Hospital for Animals. De indruk mag niet worden gewekt dat uw actie vanuit Brooke wordt georganiseerd. Neem dus geen contact op met bedrijven/organisaties/instellingen uit naam van Brooke, maar maak in al uw uitingen nadrukkelijk duidelijk dat het om uw eigen initiatief gaat ten bate van Brooke Hospital for Animals.

Slaagt u erin om met uw actie voor Brooke de media te bereiken? Laat dit voorafgaande aan de uitzending of publicatie weten aan het kantoor van Brooke-Nederland. Het kantoor kan zich dan voorbereiden op vragen die mogelijk gesteld zullen worden naar aanleiding van de uitzending of publicatie.


Kan een Brooke-ambassadeur op uw evenement komen om namens Brooke een cheque in ontvangst te nemen, of een optreden te verzorgen?

Onze ambassadeurs zijn bekende Nederlanders die met hoofd en hart achter onze doelstelling staan en die ons uit eigen beweging helpen waar ze kunnen. Hun agenda’s zijn overvol; ze worden dagelijks overvraagd. Wij zijn oneindig dankbaar voor hun hulp aan Brooke, die soms verder gaat dan wij durven dromen. Als we ze om wat voor reden dan ook nodig hebben, dan zijn onze ambassadeurs er voor ons.
Vrijwel elke dag krijgen wij de vraag of wij een of meerdere van onze ambassadeurs kunnen vragen om naar een evenement of actie te gaan, bijvoorbeeld om namens Brooke een cheque in ontvangst te nemen, of een gratis optreden te verzorgen. Onze ambassadeurs krijgen die vraag ook soms rechtstreeks. Wij hopen dat u er begrip voor kunt opbrengen dat de kans dat een ambassadeur komt vrijwel nihil is. Soms wordt ons door mensen gemeld: “als Brooke-ambassadeur X niet wil komen, dan gaat onze actie niet naar Brooke, maar naar een ander doel”. Tegen degenen die met dit soort overwegingen een actie organiseren, kunnen we alleen maar zeggen - en onze ambassadeurs staan daar volledig achter – dat het niet gaat om de ambassadeurs, maar om het doel: de lijdende werkpaarden en ezels die baat zullen hebben bij uw actie.


Vrijwilligers

Definitie: onder vrijwilliger wordt verstaan iemand die zich onbezoldigd actief inzet voor de stichting, ofwel op kantoor, ofwel op publieksmanifestaties en die daartoe is aangewezen door de medewerkers van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland.

Als u vrijwilligerswerk wilt doen, neem dan alstublieft contact op met Brooke Hospital for Animals (info@brooke.nl). Stuur uw adresgegeven, uw motivatie en uw CV, en laat ons weten of u over een auto beschikt of niet.

Als u door ons benaderd wordt om een stand te bemannen, dan krijgt u van ons een vrijwilligershandleiding.

Ons contact met onze vrijwilligers is informeel. Echter, er zijn regels die bestaan in het belang van de stichting en aan die regels houden wij ons. Bij elke publieksmanifestatie wordt door de vrijwilliger overleg gepleegd met de staf. Het kantoor bepaalt, conform het beleidsplan en het jaarbudget van de stichting, of en zo ja hoeveel en welke merchandise er wordt ingekocht. Contacten met leveranciers verlopen uitsluitend via ons kantoor.

Werving. 
Werving langs de deuren behoort niet tot ons beleid. Wij beschikken niet over een collectevergunning.

Het verspreiden van foldermateriaal
Folders bij vreemden in de bus gooien pas niet bij ons beleid. Daarnaast belandt onze folder dan in de vuilnisbak, wat natuurlijk zonde is. Geef onze folder aan mensen die geïnteresseerd zijn.

U kunt Brooke-folders neerleggen bijvoorbeeld bij een manege, of de wachtkamer van uw dierenartsen- of tandartspraktijk, uiteraard nadat u daarvoor aan de manege of praktijk toestemming heeft gevraagd.

Viert u een verjaardag en wilt u onze folder uitdelen aan familie en vrienden? Schrijf of bel ons.

Belangrijk!
We hebben het hier uiteraard niet over activiteiten die worden ondernomen door kinderen.

Wij zijn immens dankbaar voor iedere actie die helpt het leven van de werkpaarden en -ezels in derde wereldlanden draaglijker te maken!