Overboeking bank

U kunt Stichting Brooke Hospital for Animals uiteraard ook steunen door middel van een (eenmalige) gift via

IBAN: NL12INGB0005568671
BIC: INGBNL2A

ten name van Stichting Brooke Hospital for Animals, Amsterdam, onder vermelding van "eenmalige gift".

Donaties naar aanleiding van een Actie voor Brooke kunnen ook op deze rekening overgemaakt worden.
Vermeldt u in dat geval alstublieft uw naam en de actie. Dank u wel!

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

balkjedorothyamramira