ANBI

ANBI registratie Brooke Hospital for Animals Nederland website Belastingdienst 
Meer informatie over giften aan een ANBI en de belastingdienst


Naam, contactgegevens, RSIN, doel, missie en bestaansreden:

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Statutaire zetel: Amsterdam
RSIN/fiscaal nummer: 803661848
Kamer van Koophandelnummer: 41093228

Contactgegevens:
Valkenburgerstraat 188-F
1011 NC Amsterdam

Tel.: 020-6709229
e-mail: info@brooke.nl 

Doel, missie en bestaansreden:

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, opgericht in 1994 en gevestigd in Amsterdam, is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op het werven van fondsen ten behoeve van last- en trekdieren in derde wereldlanden. De dienstverlening van de Brooke-organisatie bestaat uit het aanbieden van gratis diergeneeskundige zorg, diergeneesmiddelen, en voorlichting in de werkgebieden. Hiermee worden gelijktijdig de straatarme diereigenaren geholpen: in ontwikkelingslanden zijn gemiddeld zes mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van één werkdier.

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna “Brooke-Nederland”) is een zelfstandig onderdeel van de in 1934 opgerichte Engelse organisatie Brooke Hospital for Animals (The Brooke), gevestigd in Londen.


Verkorte versie beleidsplan Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Beloningsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Bestuur en directie Brooke Hospital for Animals Nederland

Klachtenprocedure Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland©Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Deze tekst is gedeponeerd. Gebruik door derden niet toegestaan.