Bestuur en directie Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland 

1.1  Algemeen bestuur

Dhr. mr. drs. J.F. Schutte: Voorzitter
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dhr. A.J.N. van der Meer Msc: Penningmeester
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Mw. L.E. van Gaalen DVM: Secretaris
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Mw. W.J.H. van Aerssen: Bestuurslid
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dhr. drs. C.C. Meijs RC: Bestuurslid
gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

1.2  Directie

Mevrouw drs. G.T. Tolud: Directeur
Beperkte bevoegdheid, geregeld per volmacht. 


Statuten Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (laatste wijziging 27 januari 2021) 

Huishoudelijk Reglement Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (laatste wijziging 6 juni 2014)

Treasury Statuut Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

 

Naam, contactgegevens, RSIN, doel, missie en bestaansreden Brooke Hospital for Animals Nederland

Verkorte versie beleidsplan Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Beloningsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Klachtenprocedure Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Integriteitsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland


©Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Deze tekst is gedeponeerd. Gebruik door derden niet toegestaan.