Beloningsbeleid Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, opgericht in 1994 en gevestigd in Amsterdam, is een liefdadigheidsorganisatie die zich richt op het werven van fondsen ten behoeve van last- en trekdieren in derde wereldlanden. De dienstverlening van de Brooke-organisatie bestaat uit het aanbieden van gratis diergeneeskundige zorg, diergeneesmiddelen, en voorlichting in de werkgebieden. Hiermee worden gelijktijdig de straatarme diereigenaren geholpen: in ontwikkelingslanden zijn gemiddeld zes mensen voor hun levensonderhoud afhankelijk van één werkdier. Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland (hierna “Brooke-Nederland”) is een zelfstandig onderdeel van de in 1934 opgerichte Engelse organisatie Brooke Hospital for Animals (The Brooke), gevestigd in Londen.

Brooke-Nederland heeft een bestuur (5-7 leden) dat bestaat uit niet-betaalde vrijwilligers.
Brooke-Nederland heeft een betaalde staf. In 2022 bestaat deze staf uit vier medewerkers (2,6 fte).
Het totale bedrag van de geworven fondsen bedroeg in het boekjaar april 2021 tot april 2022 4,1 miljoen euro.

Het beloningsbeleid van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is gebaseerd op een door PWC uitgevoerd benchmarkonderzoek. Binnen deze methode wordt het salaris van de directeur vastgesteld door het bestuur. Jaarlijks wordt het salaris van de directeur van Brooke-Nederland meegewogen in het benchmarkonderzoek van Goede Doelen Nederland.

Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring.
In het salarisbeleid is geen ruimte voor bonussen.

Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland voldoet aan de normen van de erkenningsregeling voor goede doelen van het CBF en is hiermee een ‘erkend goed doel’.

Naam, contactgegevens, RSIN, doel, missie en bestaansreden Brooke Hospital for Animals Nederland

Verkorte versie beleidsplan Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland

Bestuur en directie Brooke Hospital for Animals Nederland

Klachtenprocedure Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland


©Brooke Hospital for Animals Nederland. 
Deze tekst is gedeponeerd. Gebruik door derden niet toegestaan.