Egypte – alle ogen gericht op gezonde neuzen!


Artikel uit Werkdier Nieuws

Oude tradities zijn hardnekkig. Al meer dan 80 jaar voeren de dierenartsen strijd tegen schadelijke gewoontes en gebruiken, kwakzalverpraktijken en bijgeloof omtrent de verzorging van paarden en ezels. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het insnijden van neusvleugels, omdat men denkt dat dieren hierdoor beter kunnen ademhalen; om het bewerken van wonden met een gloeiend brandijzer, omdat men denkt daarmee het kwaad van de verwonding uit te drijven. Diereigenaren kennen deze praktijken van jongs af aan, want ze worden van generatie op generatie doorgegeven. De meeste van deze methoden zijn ronduit wreed en doen meer kwaad dan goed. Maar mensen zijn ervan overtuigd dat ze werken. Het besef dat een dier gevoel heeft en pijn kan lijden ontbreekt bij velen; het dier is er om te werken, zodat de familie te eten heeft.

Na vele jaren van successen en mislukkingen worden de voorlichtingmethoden van de Brooke-dierenartsen steeds effectiever: zo neemt het brandmerken steeds verder af binnen het werkgebied. Maar er zijn verkeerde gebruiken die blijven bestaan, zoals metalen neuskettingen en/of scherpe, nylon touwen om te mennen.
Idealiter heeft de mens een goede band met zijn paard of ezel en luistert het dier naar commando’s. Helaas is de relatie tussen werkdier en eigenaar lang niet altijd  ideaal. Bovendien heeft een werkpaard maar zelden zijn hele leven lang dezelfde eigenaar; de dieren worden regelmatig doorverkocht. De nieuwe eigenaar heeft geen tijd om te wennen aan zijn nieuwe paard of ezel; er moet geld worden verdiend. Op de vraag waarom men neuskettingen of snijdende touwen gebruikt, luidt het antwoord vrijwel altijd dat een neusketting of een scherp touw een lastig dier in bedwang houdt. En als er in het chaotische verkeer een noodstop moet worden gemaakt, dan heeft een ruk aan de neusketting direct effect.

Neuskettingen en touwen veroorzaken snijwonden en – door het hete zonlicht - brandwonden op de gevoelige neus van paarden en ezels. De wonden kunnen geïnfecteerd raken, wat kan leiden tot ernstige complicaties, zoals tetanus. De Brooke-dierenartsen behandelen jaarlijks rond de 7800 neuswonden. In enkele werkgebieden van Brooke-Egypte hebben de dierenartsen veldonderzoek gedaan. In combinatie met hun eigen, dagelijkse observaties wordt geschat dat 60% van de paardenbezitters neuskettingen en snijdende touwen gebruikt.
In een moeilijke werkomgeving zoals de baksteenfabriek hebben vrijwel alle dieren verkeerde hoofdstellen. Daar worden scherpe nylontouwen zelfs opzettelijk gebruikt om de dieren zo snel mogelijk te leren de gewenste kant op te gaan.

De ervaren Brooke-dierenartsen weten hoe moeilijk het is om mensen ervan te overtuigen dat het anders moet. Maar in verbetering moet men blijven geloven. Bij elk diergeneeskundig consult gaven de dierenartsen altijd al het advies aan de eigenaren om neusriemen van leer te gebruiken of om kettingen en touwen te omwikkelen met katoenen lappen. Nu zijn ook de dierenarts-assistenten geïnstrueerd om alert te zijn op neuswonden en om daaraan aandacht te besteden bij de voorlichting. Tevens worden gratis zachte neusbandjes uitgedeeld.

Het hoofd dierenwelzijn van Brooke-Egypte, dierenarts dr. Emad, licht toe: “Onze dierenartsen en assistenten zijn vanaf heden extra gefocust op neuzen. We gaan gericht aan de slag en we meten onze resultaten. We hebben 28 locaties geïdentificeerd met een hoge frequentie van neuswonden. Daar starten we met onze campagne. Ons eerste doel bij het uitdelen van de neusbandjes is onmiddellijke verlichting te bieden aan dieren die pijn lijden. We zijn realistisch en streven in eerste instantie naar een verbetering van 25%, dus een kwart minder patiënten met neuswonden. We mikken erop dat de mensen uit eigen beweging een nieuw neusbandje zullen aanschaffen wanneer ons bandje versleten is. En hopelijk zullen ze dat doen als ze merken dat hun dier met zo’n bandje net zo goed luistert als met een ketting, en dat de neus bovendien onbeschadigd blijft. Als onze aanpak succesvol blijkt in deze 28 locaties, dan gaan we ermee door, in ons hele werkgebied. We rusten niet totdat er in heel Egypte geen neusketting meer te vinden is!”

Een indicatie van wat uw steun aan Brooke waard is: 5 euro is genoeg om 10 dieren te voorzien van een zacht neusbandje.

Wilt u het werk van Brooke Hospital for Animals steunen? Klik alstublieft hier

Wilt u een eenmalige donatie doen? Klik alstublieft hier.