Update over ons werk in Egypte

24 mei 2020


Vanaf 20 maart, nadat de Egyptische overheid besloot om corona-maatregelen te treffen, heeft Brooke-Egypte haar werkzaamheden aangepast. Strikte instructies waren en zijn nog steeds van kracht voor diereigenaren die hun paard of ezeltje voor behandeling naar een kliniek brengen. Die instructies zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. In alle Brooke-klinieken gelden altijd al de strengste hygiënemaatregelen. Om onderling besmettingsrisico te beperken werkten er minder stafleden. De mobiele klinieken trekken altijd drommen mensen die hun paard of ezel voor behandeling brengen. Daarom werd besloten om de mobiele klinieken tijdelijk niet uit te laten rijden naar hun vaste bezoeklocaties.

Op 25 april werd vastgesteld dat geen enkel staflid van Brooke-Egypte was getroffen door het virus. Sinds die dag zijn alle klinieken van Brooke-Egypte weer opengesteld voor opnamen en rijden de mobiele teams weer uit, met inachtneming van de nieuwe regels omtrent afstand houden en hygiëne. Markten en kleine winkels zijn nog steeds open in het land; alleen veemarkten zijn verboden. Maar de signalen van een coronacrisis tekenen zich af: Onze dierenartsen melden dat een aantal koetsiers van toeristenkoetsen zijn overgestapt op het vervoeren en verkopen van landbouwproducten.

Wat de effecten van deze crisis in Egypte zullen zijn is giswerk. Er zullen waarschijnlijk minder werkdieren worden ingezet, met name in de toeristenindustrie. Dat is op zich goed nieuws, maar u herinnert zich mogelijk dat de terugval van het toerisme in Egypte acht jaar geleden heeft geleid tot massale ondervoeding en sterfte van “toeristenpaarden”. Destijds heeft Brooke-Egypte besloten tot bijvoeren van toeristenpaarden voor zover de middelen strekten. Ook ditmaal zullen de toeristen voorlopig wegblijven. De dieren jarenlang bijvoeren zal voor Brooke-Egypte niet mogelijk zijn. Een tekort aan medicijnen is op termijn een andere, reële dreiging.

Maar hoe onzeker de toekomst ook, er wordt hard gewerkt door de Brooke-dierenartsen en verzorgers om de dieren zo goed mogelijk te blijven helpen.
Ze gaan door! Zij kunnen dit doen dankzij u.

Wij houden u op de hoogte.

Gwen Tolud en Claire Groot
Staf van Brooke Hospital for Animals Nederland

(Foto’s: alle Brooke-teams in actie in het noorden en zuiden van Egypte)

Team Mersa Matrouh
Team Mersa Matrouh

Team Alexandrië
Team Alexandrië

Team Mansoura
Team Mansoura

Team Cairo
Team Cairo

Team Cairo in het piramidengebied
Team Cairo, piramidengebied

Team Cairo bij de baksteenfabrieken
Team Cairo in de baksteenfabrieken

Team Luxor
Team Luxor

Team Edfu
Team Edfu

Team Aswan
Team Aswan