Informatie over een periodieke schenking


Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland is bij de Belastingdienst gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenkingen aan ANBI’s zijn fiscaal aftrekbaar als zij een bepaald bedrag overschrijden (dit bedrag is afhankelijk van uw bruto inkomen).
Een uitzondering hierop is een vastgelegde periodieke schenking. Een vastgelegde periodieke schenking is voor iedereen, voor het gehele bedrag, aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Bij een periodieke schenking doneert u jaarlijks een vast bedrag, gedurende een periode van minimaal vijf jaar. U kunt een periodieke schenking vastleggen via een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en de ontvangende ANBI (sinds 1 januari 2014 is tussenkomst van een notaris niet meer nodig). Maakt u voor het vastleggen van een periodieke schenking aan onze stichting alstublieft gebruik van het formulier dat u via de link "periodieke schenking" onderaan op deze pagina kunt vinden.

Belangrijk voor uw administratie
Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw donatie pas als “periodieke schenking” wordt erkend door de Belastingdienst vanaf de ondertekeningsdatum van een periodieke schenkingsovereenkomst. Donaties die u in dat betreffende jaar voorafgaande aan de overeenkomst aan ons heeft gedaan vallen buiten de overeenkomst en kunnen dan ook bij de Belastingdienst niet als “periodieke gift” worden opgegeven. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de schenkingsovereenkomst te starten in het eerstvolgende jaar.

Wijziging aftrektarief per 2020
Hoewel de periodieke gift volledig aftrekbaar blijft van uw belastbaar inkomen, daalt het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is met telkens 3% per jaar in de periode 2020 tot en met 2023. Ondanks de daling van het aftrektarief, blijft het voor donateurs fiscaal gezien aantrekkelijk om te doneren via een periodieke gift.

Meer informatie over giften aan een ANBI en de belastingdienst

Wilt u een periodieke schenking vastleggen ten bate van Stichting Brooke Hospital for Animals?

  • Download hier het formulier periodieke schenking, print het uit, vul het in en stuur (alstublieft beide exemplaren!) naar: Brooke Hospital for Animals, Antwoordnummer 47548, 1070 WD, Amsterdam (postzegel is niet nodig)
  • Wij zullen de overeenkomst verder invullen en ondertekenen en u ontvangt vervolgens 1 exemplaar van ons retour. 

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u vragen heeft. (Tel: 020-6709229 of E-mail: info@brooke.nl)

 

 balkjedorothyamramira