Chinese handel in ezelhuiden.


Eind september bereikte ons het nieuws dat de Egyptische overheid een handelsakkoord heeft gesloten met China ter zake van de export van ezelhuiden. Voor ons een bericht met een alarmerende ondertoon. Een kort onderzoek leidde tot de volgende bevindingen.
Ezelhuiden bevatten een substantie die in China wordt gebruikt als grondstof voor dure cosmetica, zoals huidcrème, en traditionele medicijnen. De vraag naar deze welvaartsproducten neemt toe in China. Anderzijds daalt de lokale Chinese ezelpopulatie als gevolg van de industrialisering. Dus moeten de Chinezen in toenemende mate naar het buitenland om ezelhuiden in te kopen; uiteraard naar landen met een grote ezelpopulatie. De Chinese huidenkopers zijn al actief in een aantal landen, met name in Afrika. Hoe gaat de zaak zich ontwikkelen in Egypte, waar Brooke Hospital actief is? Een grootschalige vraag naar huiden kan voor de ezels voorspelbaar leiden tot effecten die variëren van ellendig tot dramatisch. Een onderwerp van intense zorg voor Brooke en alle dierenvrienden.
Brooke-Egypte volgt de ontwikkelingen op de voet en zet zich in om de ontwikkelingen zoveel mogelijk ten goede te beïnvloeden.