Werkbezoek aan Qena. Het team van Brooke-Luxor breidt de cirkel van zorg uit.


Het is niet precies bekend hoeveel paarden en ezels er leven in Egypte. Officieuze tellingen wijzen in de richting van 3,5 miljoen. Met name in landbouwgebieden zijn van overheidswege dierenartsenpraktijken gevestigd. Die richten zich vooral op landbouwdieren zoals koeien, buffels, schapen en geiten. Paarden behoren niet tot het aandachtsgebied van de overheid. De paardenartsen van Brooke-Egypte voorzien dus in een belangrijke behoefte. Binnen het werkgebied geeft Brooke-Egypte jaarlijks aan 160.000 dieren medische zorg. Een indrukwekkend aantal. Maar de wetenschap dat er ook buiten het werkgebied nog veel paarden en ezels leven die hulp nodig hebben, houdt de Brooke-dierenartsen continu bezig. 

Regelmatig worden vanuit de vaste Brooke-klinieken verkennende campagnes ondernomen naar nieuwe gebieden. Elke campagne, die twee tot vijf dagen duurt, is waardevol. Een nieuw publiek maakt kennis met het werk van Brooke; dieren worden behandeld; diereigenaren krijgen voorlichting, terwijl de Brooke-teams kunnen zien hoe groot de behoefte in een gebied is.

werkbezoek QenaIn juni 2015 hebben, onder leiding van hoofddierenarts Dr. Ghais, twee mobiele teams van de kliniek van Brooke-Luxor een eerste campagne ondernomen in de stad Qena, in de gelijknamige provincie. De gemiddelde dagtemperatuur in Qena is 37 graden, maar kan in de zomer oplopen tot 50 graden. De stad ligt op 62 km afstand van Luxor. De paarden van Qena vervoeren goederen en toeristen; de ezeltjes vervoeren goederen en werken op het land. Twee buitenwijken waar veel paarden en ezels leven zijn gekozen als standplaats voor de mobiele teams.

De komst van de twee teams van dierenartsen Dr. Mina en Dr. Amin was van te voren aangekondigd bij de gemeenschap van paarden- en ezeleigenaren. Zodra de mobiele klinieken op een afgesproken plek waren neergezet, werd het ene na het andere dier gebracht voor behandeling. Dr. Ghais vertelt: “De meeste dieren die klinische behandeling nodig hadden, leden aan hoefproblemen en tuigwonden. Een aantal dieren had wonden door stokslagen. Tijdens de behandelingen kreeg elke eigenaar uitleg en advies. Ook al hebben we kennisgemaakt met veel diereigenaren die goed zorgen voor hun dier, toch zien we altijd weer veel onwetendheid over dierverzorging. Dr. Amin heeft het natuurlijke gezag om zijn boodschap te laten doordringen. Hij heeft de diereigenaren die hun dier lieten behandelen bij elkaar geroepen en in groepjes les gegeven. Gezien het type aandoeningen, richtten de lessen zich vooral op het schoonhouden van hoeven, op de schade die slecht tuig aanricht en hoe dit met eenvoudige middelen kan worden voorkomen. Verder kwamen thema’s aan de orde zoals het belang van schaduw, voldoende voer en water, en het taboe van stokslagen. De toon van de lessen is opbouwend, maar Dr. Amin schuwt strengheid niet. 205 mensen hebben zijn lessen bijgewoond en onze teams hebben in Qena stad 195 dieren behandeld. 
We waren tevreden over deze eerste campagne, en hebben besloten om Qena stad en haar omgeving vaker te bezoeken.

hoefbehandeling  voorlichting in Qena 

De derde week van februari hebben we een tweede campagne in de provincie Qena ondernomen, ditmaal onder leiding van Dr. Ashraf en Dr. Mustafa. Deze campagne richtte zich op de dorpen Dishna en het naburige Etman, waar zo’n 3000 werkpaarden en -ezels leven. Ook nu was onze komst weer van te voren aangekondigd. Naast twee voorlichtingsessies aan grote groepen eigenaren, hebben onze dierenartsen 178 paarden en 369 ezels onderzocht. 130 dieren hadden oppervlakkige wonden en aandoeningen aan botten en gewrichten; 6 dieren zijn behandeld voor ernstiger aandoeningen. De gegevens van de eigenaren van deze 6 dieren zijn genoteerd, voor vervolgbehandeling. Onze hulp is in Qena hard nodig.” Aldus Dr. Ghais.

mobiele teams in QenaBrooke Hospital for Animals dankt iedereen die bijdraagt aan het belangrijke werk van de Brooke-dierenartsen en verzorgers, waarmee jaarlijks honderdduizenden dieren hulp krijgen. Wilt u het werk van Brooke steunen, klik hier.