Brooke Televisiespot op NPO


Vanaf 4 juli 2015 wordt onze televisiespot een week bij Socutera uitgezonden op NPO.
brickkilnsbrickkilns2In de spot laten we de harde realiteit zien: in landen als Egypte ploeteren werkpaarden en –ezels om een schamel loon te verdienen voor hun straatarme eigenaar en diens gezin. De dieren moeten werken in de schroeiende zon, zonder rust, zonder eten en drinken, elke dag weer. De eigenaren van de dieren hebben nooit wat geleerd, laat staan over dierverzorging. Het enige dat telt is elke dag eten op tafel krijgen. De ezels en paarden worden tot het uiterste gedreven, tot ze dood neervallen op straat. De eigenaar moet zich in de schulden steken om een nieuw dier aan te schaffen, en de ellende begint weer van voren af aan. 

brickkilnoven

De situatie in de circa 200 baksteenfabrieken bij Cairo is schrijnend. Elke baksteenfabriek heeft ongeveer tien ezels en/of muildieren. Hier en daar worden tractoren ingezet, maar man en dier zijn nog altijd het goedkoopste productiemiddel. De arbeiders worden betaald per stukloon: per lading die ze vervoeren krijgen ze een paar centen. De ezels zijn eigendom van de fabrieksbazen die zich nooit laten zien op het fabrieksterrein. De jonge arbeiders worden opgejaagd en krijgen regelmatig zelf een pak slaag van de opzichter. Voor hen zijn de ezeltjes geen levende wezens, maar levenloze machines. Niemand voelt zich verantwoordelijk voor de dieren; niemand ziet het leed van de brave, stille werkkrachten. 

Brooke Hospital for Animals ziet het leed. Brooke bestrijdt het leed. Brooke doorbreekt deze cirkel van ellende.

brickkilnmobileteamMet eigen lokale dierenartsen, werkzaam in vaste klinieken en mobiele teams worden alleen al in Egypte jaarlijks 165.000 werkpaarden en ezels gratis behandeld. Met door de dierenartsen ontwikkelde educatieprogramma’s krijgen diereigenaren en mensen die met dieren werken voorlichting over dierenwelzijn en dierverzorging. De mensen leren dat hun dieren regelmatig moeten rusten in de schaduw en dat de dieren voldoende, goed eten krijgen en drinken. Zelfs in de baksteenfabrieken boekt Brooke Hospital successen: steeds meer fabrieken hebben een stal waar de dieren kunnen uitrusten en een stalman die van Brooke uitleg heeft gekregen over dierverzorging.
crewEzels worden ingezet per toerbeurt, en hoeven dus niet 12 uur per dag onafgebroken te werken. De stalmannen zijn ambassadeurs van Brooke geworden: zij zien erop toe dat de ezels niet worden geslagen. Ook bellen zij de Brooke-dierenartsen wanneer een ezel of muildier gewond is geraakt tijdens het werk.

Met onze televisiespot laten we zien dat het werk van Brooke Hospital for Animals nog altijd heel hard nodig is. De Brooke-dierenartsen en hulpverleners kunnen hun belangrijke werk doen dankzij losse donaties en door vaste donateurs in Nederland, België en Engeland.