Nascholing Egyptische dierenartsen - april 2015


Nascholing is een essentieel onderdeel in het beroepsleven van de dierenarts. In 2015 is de nascholing georganiseerd door Brooke-Nederland. Dr. Emad, hoofd dierenwelzijn van Brooke-Egypte, heeft de dierenartsen van alle Brooke-centra opgeroepen om een schriftelijke motivatie in te dienen waarom ze een bijscholing zouden willen volgen. Uit de inzendingen is een selectie gemaakt van degenen die als besten in staat werden geacht om de in Nederland verworven kennis over te dragen op hun collega’s. Een van de selectiecriteria was natuurlijk een goede beheersing van de Engelse taal. Er was behoefte aan bijscholing in de onderwerpen anesthesie en wondbehandeling. Ook wilden de dierenartsen graag een bezoek brengen aan de diergeneeskundige faculteit Utrecht, en twee cursusdagen volgen op het Europees Veterinair Congres “Voorjaarsdagen” in Amsterdam.

Het vijfdaagse bezoek aan Nederland is een succes geweest. Anesthesioloog, assistent-professor, en mede-hoofd Kliniek Paard van de Veterinaire Faculteit Utrecht Dr. Thijs van Loon (DVM, PhD, dipl. ECVAA) en wondspecialist Dr. Jacintha Wilmink (DVM, PhD, dipl. KNMvD) hebben elk een cursusdag verzorgd. De praktijk in Nederland staat mijlenver af van de dagelijkse praktijk van de Egyptische dierenartsen. Het heeft geen nut om uitleg te geven over de nieuwste behandelmethoden, met de modernste apparatuur, waarover de Egyptische dierenartsen niet kunnen beschikken. Beide Nederlandse specialisten hebben hun cursussen dan ook aangepast en toegespitst op de situatie in Egypte. Tevoren hadden ze hierover informatie gekregen van Brooke-Egypte.

De Egyptische dierenartsen hebben de bijscholing als zeer nuttig en leerzaam ervaren; een waardevolle verrijking van kennis. Zowel Dr. Van Loon als Dr. Wilmink hebben hun bewondering geuit voor de Brooke-dierenartsen, die zo vaak te maken hebben met complexe gevallen, en die onder zware omstandigheden hun belangrijke werk moeten doen.

Brooke-dierenartsen en dr. Thijs van Loon