Brooke gaat over op IBAN-rekeningnummer: Wat betekent dit voor u?


Europa is op weg naar een gezamenlijke euro-betaalmarkt. Vanaf februari 2014 betaalt iedereen in Europa met een IBAN-rekeningnummer.

Als u een donatie wilt overmaken aan Brooke

Dan moet u na 1 februari 2014 ons nieuwe IBAN-rekeningnummer gebruiken.
Ons IBAN nummer is NL12INGB0005568671 ten name van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland. 

Indien u Brooke steunt via automatische incasso

Dan hoeft u niets te doen. De overgang van de incasso van uw huidige rekeningnummer naar uw IBAN-rekeningnummer wordt automatisch door ons geregeld. 
Vanwege de wijziging in de Europese regelgeving omtrent automatische incasso, ontvangt u van ons een aankondiging met uw jaarlijkse betaalschema ten bate van Brooke Hospital for Animals (prenotificatie). Wij gaan er vanuit dat wij uw correcte contactgegevens hebben zodat wij aan deze verplichting kunnen voldoen. Wijzigingen kunt u doorgeven via info@brooke.nl.
Brooke Hospital heeft een incassantnummer toegewezen gekregen, NL45ZZZ410932280000. Dit nummer wordt vermeld bij de afschrijving, zodat u weet wie de afschrijving heeft gedaan.  

Steunt u Brooke via de acceptgiro

Vanaf december 2013 gaan wij stapsgewijs over op het versturen van de zogenaamde IBAN-acceptgiro. Een deel van onze donateurs zal dan echter nog de ‘oude’ acceptgiro ontvangen. 

Indien u een IBAN-acceptgiro van ons ontvangt wordt dit duidelijk op de acceptgiro vermeld.
Vanaf januari 2014 ontvangt u uitsluitend nog de IBAN-acceptgiro van ons.

Als u via de IBAN-acceptgiro een donatie wilt doen, dient u voortaan op de acceptgiro uw eigen IBAN-rekeningnummer in te vullen.

Mocht u vragen hebben over het IBAN-rekeningnummer of over SEPA, neem dan alstublieft contact op met uw bank. U kunt voor meer informatie ook kijken op www.overopiban.nl.