Karachi, Werelddierendag 2012 - Brooke-Pakistan de straat op voor de werkdieren.

Dr. Sher, hoofd van de Brooke-afdeling in Karachi, heeft dit jaar weer een evenement georganiseerd op Werelddierendag, waarbij het belang van het welzijn van werkdieren in Pakistan centraal stond.


optochtdierendagHet doel van het evenement is om het publiek, maar ook politici en diereigenaren, bewust te maken van het belang van gezonde werkpaarden en ezels. Dr. Sher heeft verschillende organisaties betrokken bij het evenement, zoals het provinciale departement veeteelt (Department of Livestock and Animal Husbandry Dept of Sindh) en partnerorganisatie RCVH (Richmond Crawford Veterinairy Hospital), de lokale veterinaire kliniek van de overheid, die onderdak biedt aan het kantoortje van Brooke Hospital for Animals in Karachi.                                                                       

De dag begon met lezingen van enkele vooraanstaande sprekers, zoals een regeringsambtenaar voor veeteelt, die het publiek vertelde dat alle mensen een plicht hebben om goed te zijn voor dieren. Twee Brooke-dierenartsen hebben een presentatie gegeven over het belang van dieren, en over de grote rol die paarden en ezels vervullen in de levens van de allerarmsten. Zij benadrukten dat alle belanghebbenden, zoals diereigenaren, paardenhandelaren, gebruikers en boeren, goed moeten zijn voor hun werkdier, dat de hele familie op de been houdt. Vervolgens zijn de medewerkers van Brooke en de partnerorganisaties de straat op gegaan met spandoeken.

 Beïnvloeding van overheden en bewustmaking van het grote publiek en de diereigenaren behoren tot de doelstellingen van Brooke. De demonstratie is niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de lokale bevolking, en ook de krant The Nation heeft een mooi artikel gewijd aan de actie van Brooke en partners. Brooke-Pakistan heeft ook in een viertal andere steden speciale Dierendagevenementen georganiseerd. In deze gebieden werd samengewerkt met de provinciale belangenorganisatie voor boeren (de Sind Rural Support Organisation SRSO).