Bijvoeren toeristenpaarden Egypte. Een oplossing en een probleem

Artikel uit Brooke Nieuws - winter 2011/2012.


In Brooke-Nieuws van zomer 2010 berichtten we over het moeilijke gebied van de piramiden in Gizeh in het artikel “de schaduwzijde van de piramiden(klik hier voor het artikel). Dorothy Brooke schrijft al in 1935 in haar dagboek dat het piramidengebied een moeilijke werklocatie is. De eigenaren van de paarden zijn bezig met geld verdienen, en veel toeristen zijn uit op een zo goedkoop mogelijk ritje. De dieren worden afgeragd en sommige verkeren in abominabele conditie. Wij citeren Brooke-dierenarts Dr. Amr: “speciaal in dit soort gebieden vragen wij ons regelmatig af of ons werk zinvol is. Maar dat er hoop is blijkt telkens weer, als te midden van alle ellende iets positiefs gebeurt”.

Feeding dec 2011De volksopstand die in januari van dit jaar in Cairo begon is rampzalig voor de toeristenindustrie. In de marge van de toeristenindustrie bevinden zich de eigenaren van de paarden die toeristen langs de monumenten vervoeren. Deze groep voelde de klap van de terugval meteen. Een groot aantal koetsiers en gidsen is zonder werk. Honderden paarden zijn overbodig geworden, met als consequentie dat veel dieren geen voer meer krijgen. Niemand weet precies hoe veel toeristenpaarden er zijn in het piramidengebied, maar de schatting van de Brooke-dierenartsen is 1500. De meeste paarden zijn eigendom van een handjevol stalhouders. De gidsen die de paarden verhuren aan toeristen zijn in dienst van die stallen. Nu door de terugval in toeristen het aantal paardenritjes drastisch is afgenomen, zitten de staleigenaren met een overschot aan dieren, die ze niet kunnen of niet willen voeren.

In het begin van de crisis in Egypte, in de maanden februari en maart, heeft Brooke-Egypte een grootscheeps programma ondernomen voor het bijvoeren van de dieren. Voederbakken werden gevuld met krachtvoer, zodat de sterk vermagerde paarden konden aansterken. Een netelig project. Betrouwbare stalhouders gebruikten de hulp van Brooke als noodzakelijke aanvulling op het voer dat ze zelf nog konden betalen. Maar er waren ook staleigenaren die de hulp van Brooke uitsluitend zagen als een besparingsmogelijkheid op hun eigen voerverstrekking, zodat de dieren ondervoed bleven. In een moeilijke afweging moet worden besloten of misbruik van hulp moet worden geaccepteerd omwille van het goed bestede gedeelte van de hulp. Het probleem hierbij is dat acceptatie van misbruik kan leiden tot groei van het misbruik: het verstrekken van gratis voer kan steeds meer stalhouders verleiden terug te vallen op gratis verstrekt voer, en hun eigen zorgplicht tegenover hun dieren te verwaarlozen.

In april leek het toerisme weer aan te trekken. Brooke-Egypte heeft toen besloten om te stoppen met bijvoeren. Gelijktijdig werd besloten om de conditie van 300 dieren te onderzoeken, en deze meting te herhalen in september. Hierbij was een belangrijk aandachtspunt dat ook vóór de toeristencrisis een flink percentage toeristenpaarden er slecht aan toe was. De vraag was dus in hoeverre de toeristencrisis debet was aan de slechte conditie van een aantal dieren. 

Feeding dec 2011De meting van eind september wees uit dat het aantal ondervoede dieren was toegenomen. Een deel van de toeristenpaarden is altijd al slecht verzorgd. Hieraan schenken de Brooke-dierenartsen voortdurend aandacht. Via voorlichting voeren de Brooke-dierenartsen onvermoeibaar een jarenlange strijd voor mentaliteitsverbetering bij de stalhouders en toeristengidsen: een dier heeft recht op zorg, en de eigenaar heeft de plicht die zorg te geven. We hebben vaak over dit onderwerp geschreven Dat het aantal ondervoede dieren tussen april en september méér is toegenomen dan men zou verwachten, is te wijten aan het langzame herstel van de toeristenindustrie. 

Brooke-Egypte had een duidelijke overweging bij de tijdelijke verstrekking van gratis voer. Door de volksopstand in januari is de toeristenindustrie van de ene dag op de andere ingestort. Toeristenpaarden werden overbodig. Uiteraard hadden de diereigenaren tijd nodig om oplossingen te vinden voor dit grote probleem. Daarom heeft Brooke, als tijdelijke overbrugging, van februari tot en met maart de toeristenpaarden bijgevoerd. Toen Brooke in april het overbruggende bijvoerprogramma beëindigde, ontstond er pressie om het programma voort te zetten.

Feeding dec 2011

Mede op grond van bovengenoemd onderzoek, heeft Brooke Egypte besloten om het verstrekken van gratis voer weer op te starten en voorlopig door te zetten tot na de komende verkiezingen. Zoals we hopen hierboven duidelijk te hebben gemaakt, is bijvoeren een complex probleem waarmee onze Egyptische staf naar eer en geweten omgaat. Uiteraard staat dit probleem los van de diergeneeskundige hulp die Brooke Egypte gratis en onverkort is blijven geven. 

Er wordt niet alleen bijgevoerd in Gizeh, maar ook in andere toeristische gebieden, zoals Luxor en Edfu. Hopelijk trekt het toerisme weer aan wanneer de politieke situatie in Egypte tot rust gekomen is. Wij houden u op de hoogte, terwijl de staf van Brooke-Egypte ons op de hoogte houdt. Wij wensen onze dierenartsen sterkte, nu méér dan ooit, in dit gebied waar ze altijd al zo veel moeilijkheden hebben ondervonden. De optimisten krijgen hopelijk gelijk: alle ophef van dit moment, alle aandacht voor de paarden in Gizeh, zal mogelijk leiden tot betere leefomstandigheden van de toeristenpaarden in Egypte.